20 กันยายน 2017

THE SNOW MORE THEN YOU KNOW
THE FRIST SNOW THEME PARK IN THAILAND

THE SNOW MORE THAN
YOU KNOW
SNOW TOWN - BANGKOK

มากกว่าเมืองหิมะที่คุณรู้จัก ภายใต้แนวคิด Snow Theme Park แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่สาหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ในบรรยากาศเย็นสบาย ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมผสานกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น สนุกกับกิจกรรมบนพื้นที่ Snow Playground และโซนต่างๆ ภายใน ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งครอบครัวได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน

Engine by