Robot’s Child Room

22222

เตรียมพบกับ Robot’s Child ศูนย์เรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
– เรียนรู้อย่างมีความสุข
– ฝึกให้เกิดสมาธิ
– คิดอย่างเป็นกระบวนการ

**พบกันที่ด้านหน้า Snow Town Bangkok ชั้น 5 ห้างเกตเวย์เอกมัย
ติดกับ BTS สถานีเอกมัย สุขุมวิท 42

22222

เตรียมพบกับ Robot’s Child ศูนย์เรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
– เรียนรู้อย่างมีความสุข
– ฝึกให้เกิดสมาธิ
– คิดอย่างเป็นกระบวนการ

**พบกันที่ด้านหน้า Snow Town Bangkok ชั้น 5 ห้างเกตเวย์เอกมัย
ติดกับ BTS สถานีเอกมัย สุขุมวิท 42

Fan page Facebook